CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG SỬ LONG

CÔNG TY ĐỒNG SỬ LONG AN

Thùng carton 3,5,7 lớp                                   Tấm carton 3 lớp                                                   Hộp bế bồi,in offset 

 

    Hộp bế bồi,in offset                                Thùng carton 5 lớp                          Giấy cuộn

     

Tấm carton 7 lớp                                                    Hình sản xuất                                               Hộp bồi,bế,in offset

  

 

Hình mẫu khách hàng